Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 044/2440555

Spojovateľ/ka

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš 044/2440999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Informátor úradu Telefónna ústredňa 1 príz. 044/2440999

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne soc. dávky

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Cibáková Zdena, Mgr. 201 2 044/2440191 zdena.cibakova@upsvr.gov.sk
Perončíková Anna, Ing. 201 2 044/2440511 anna.peroncikova@upsvr.gov.sk
Takáčová Eva 201 2 044/2440555 eva.takacova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542 544
Chodás Lukáš 12 2 044/2441323 lukas.chodas@upsvr.gov.sk
Hrašková Miroslava 12 2 044/2441197 miroslava.hraskova@upsvr.gov.sk

riaditeľka OSZ

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanost Nemcová Denisa, Mgr. 303 3 044/2440300 denisa.nemcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Parasková Ivana, PhDr. 206 2 044/2440510 ivana.paraskova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: DZ, DŽ, ML - MŽ, Š, Z Cibáková Anna Bc. 211 2 044/2440671 anna.cibakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: I, E, KOV - KŽ, R Poliaková Renata 204 2 044/2440455 renata.poliakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: BA, G Babková Oľga, Mgr. 204 2 044/2440519 olga.babkova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: A, F, U, Ú, V, W, Ž Perončíková Martina, Ing. 205 2 044/2440317 martina.peroncikova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: BE - BŽ, CH, L, Ľ, Ĺ Glončáková Kamila, Mgr. 205 2 044/2440552 kamila.gloncakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: O, S, T, Ť Riessová Alena 207 2 044/2440556 alena.riessova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KA - KOU, PA - PI Kráľ Patrik 207 2 044/2440672 patrik.kral@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: C, Č, N, Ň, PJ - PŽ Rybanská Jana, Mgr. 210 2 044/2440554 jana.rybanska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: Ď, Ď. H, X, Y Ilavská Denisa, Mgr. 210 2 044/2440516 denisa.ilavska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: J, MA - MJ Dančová Katarína, PhDr. 211 2 044/2440526 katarina.dancova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
Priezviská začínajúce na: CH, J, MJ - MŽ, KA - KO, PA - PĎ, T, Ť Ondrušová Veronika, Bc. 7 2 044/2441322 veronika.ondrusova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: C, MA - ME, O, Š, V, Z Tkáčová Jana, Mgr. 7 2 044/2441521 jana.tkacova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: Č, D, Ď, DZ, DŽ, F, KR - KŽ, PU - PŽ, S, W, X Bušová Ivana, Mgr. 8 2 044/2441520 ivana.busova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: A, Á, B, H, I, Í, PE - PŤ, Y Tekelová Zuzana, Ing 10 2 044/2441524 zuzana.tekelova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: E, G, L, Ľ, MI, N, Ň, R, U, Ž Bohmerová Gabriela, Mgr. 10 2 044/2441313 gabriela.bohmerova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - Spoločne hľadáme prácu III Durdíková Dominika, Bc. 202 2 044/2440318 dominika.durdikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa Kokavcová Lucia, Mgr. 203 2 044/2440110 lucia.kokavcova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa Šefčíková Veronika, Bc. 203 2 044/2440110 veronika.sefcikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kohútová Jana, Mgr. 216 2 044/2440643 jana.kohutova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
Profantová Zuzana, Mgr. 1 2 044/2441321 zuzana.profantova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halušková Melinda, Ing. 212 2 044/2440130 melinda.haluskova@upsvr.gov.sk
NP Individuálne poradenstvo pre UoZ pred začatím výkonu SZČ Jezná Lucia, Mgr. 213 2 044/2440316 lucia.jezna@upsvr.gov.sk
NP Individuálne poradenstvo pre mladých UoZ Shcherbinina Liudmila 213 2 044/2440331 liudmila.shcherbinina@upsvr.gov.sk
NP Individuálne poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Medzihradská Lenka, Mgr. 214 2 044/2440450 lenka.medzihradska@upsvr.gov.sk
NP Individuálne poradenstvo pre mladých UoZ Hánová Alena, Ing. 214 2 044/2440331 alena.hanova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Beňová Anna, Mgr. 215 2 044/2440314 anna.benova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Durdíková Zuzana, Ing. 215 2 044/2440324 zuzana.durdikova@upsvr.gov.sk
NP zručnosti pre trh práce Grendel Martin, Bc. 215 2 044/2440326 martin.grendel@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Macková Martina, Mgr. 412 4 044/2440221 martina.mackova@upsvr.gov.sk
Stodola Rastislav, Ing. 410 4 044/2440456 rastislav.stodola@upsvr.gov.sk
Kačová Lucia, Mgr. 410 4 044/2440403 lucia.kacova@upsvr.gov.sk
Matejková Janka, Mgr. 411 4 044/2440223 janka.matejkova@upsvr.gov.sk
Klocková Martina, Ing. 411 4 044/2440224 martina.klockova@upsvr.gov.sk
Kanderová Stanislava 413 4 044/2440452 stanislava.kanderova@upsvr.gov.sk
Kročan Patrik, Ing. 413 4 044/2440310 patrik.krocan@upsvr.gov.sk
Gvozdiaková Anežka, Ing. 414 4 044/2440225 anezka.gvozdiakova@upsvr.gov.sk
Janek Martin, Ing. 414 4 044/2440227 martin.janek@upsvr.gov.sk
Janovčíková Katarína, Ing. 415 4 044/2440453 katarina.janovcikova@upsvr.gov.sk
Kohárová Zuzana, Mgr. 415 4 044/2440315 zuzana.koharova@upsvr.gov.sk
Vrbičanová Veronika, Ing. 415 4 044/2440401 veronika.vrbicanova@upsvr.gov.sk

Riaditeľ OSV

M.M.Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru, Odbor sociálnych vecí a rodiny Piovarči Tomáš, Mgr. 304 3 044/2440500 tomas.piovarci@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát poradensko - psychologických služieb Brezinová Jana, PhDr. 108 1 044/2440607 jana.brezinova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Jakš Tatiana, Mgr. 108 1 044/2440607 tatiana.jaks@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Morongová Zuzana, Mgr. 004 Prízemie 044/2440702 zuzana.morongova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, - pevná linka - 044/2440195 Sálusová Jana, Mgr. 107 1 905944765 jana.salusova@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2440199 Bella Adam, Bc. 106 1 905944724 adam.bella@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2440198 Michlíková Veronika, Ing. 106 1 905944760 veronika.michlikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
koordinátor - pevná linka - 044/2441320 Gajdoš Michal 14 2 905944728 michal.gajdos@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2441198 Kočiš Ján, Mgr. 14 2 905944751 jan.kocis@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bajjaniová Gabriela, JUDr. 310 3 044/2440600 gabriela.bajjaniova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO Beňová Lucia, Mgr. 311 3 044/2440621 lucia.benova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO Bellová Ivana, Bc. 311 3 044/2440621 ivana.bellova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO Ivanová Petra, Mgr. 311 3 044/2440674 petra.ivanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO Vrlíková Ivana, Mgr. 311 3 044/2440674 ivana.vrlikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, sociálna kuratela pre maloletých a mladistvých Mikušová Lenka, Mgr. 312 3 044/2440518 milena.abrahamova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, sociálna kuratela pre maloletých a mladistvých, sociálna kuratela pre dospelých Debnáriková Katarína, Mgr. 312 3 044/2440518 katarina.debnarikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, sociálna kuratela pre maloletých a mladistvých Kubovčíková Petra, Mgr. 312 3 044/2440700 petra.kubovcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, kolízny opatrovník Durdíková Ľubica, Mgr. 404 4 044/2440609 lubica.durdikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, kolízny opatrovník Javošová Vladimíra, Mgr. 404 4 044/2440605 vladimira.javosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, kolízny opatrovník Paulusová Jana, Mgr. 405 4 044/2440601 jana.paulusova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, kolízny opatrovník Škarbová Viera, Mgr. 405 4 044/2440603 viera.skarbova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, náhradná osobná starostlivosť, NRS Vevericová Jana, PhDr. 406 4 044/2440602 jana.vevericova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, kolízny opatrovník Poliaková Tatiana, Mgr. 406 4 044/2440606 tatiana.poliakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, ústavná starostlivosť Jančuška Rudolf, PhDr. 407 4 044/2440608 rudolf.jancuska@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, ústavná starostlivosť Bartánusová Lenka, Mgr. 407 4 044/2440451 lenka.bartanusova@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, náhradná osobná starostlivosť Chudá Katarína, Mgr. 408 4 044/2440604 katarina.chuda@upsvr.gov.sk
samostatný radca SPO, náhradná osobná starostlivosť Abrahámová Milena, Mgr. 408 4 044/2440501 milena.abrahamova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Oravcová Helena, PhDr. 403 4 044/2440550 helena.oravcova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Škerdová Patrícia, Ing 400 4 044/2440513 patricia.skerdova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Močarníková Mária, Bc. 400 4 044/2440522 maria.mocarnikova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Mikolajová Kristína, Ing. 400 4 044/2440404 kristina.mikolajova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Bryndzová Miroslava, Mgr. 401 4 044/2440557 miroslava.bryndzova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Milecová Martina, Mgr. 401 4 044/2440454 martina.milecova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Rádiová Miriam, Mgr. 401 4 044/2440515 miriam.radiova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Jozefčeková Michaela, Mgr. 402 4 044/2440514 michaela.jozefcekova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Kufelová Jana Mgr. 402 4 044/2440323 jana.kufelova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Magurová Monika, Mgr. 402 4 044/2440553 monika.magurova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Kurty Barbora, Bc. 6 Prízemie 044/2440701 barbora.kurty@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
odd. HN, NV a ŠSD Trnovcová Michaela, Bc. 6 2 044/2441559 michaela.chebenova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Ščerbová Anna, Mgr. 6 2 044/2441319 anna.scerbova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Uličná Katarína, Mgr. 6 2 044/2441525 katarina.ulicna@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Majstráková Anna, Mgr. 7 2 044/2441557 anna.majstrakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Podhorányová Gabriela, Mgr. 104 1 044/2440640 gabriela.podhoranyova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Bauerová Erika, MUDr. 105 1
posudková lekárka Hýravá Martina, MUDr. 105 1
posudková lekárka Sojčáková Eva, MUDr. 105 1
posudkové Ščambová Iveta, Mgr. 103 1 044/2440644 iveta.scambova@upsvr.gov.sk
posudkové Bátoryová Ivana, Mgr. 103 1 044/2440551 ivana.batoryova@upsvr.gov.sk
posudkové Repčeková Andrea, Mgr. 109 1 044/2440673 andrea.repcekova@upsvr.gov.sk
ŤZP Rumanská Ivana, Bc. 110 1 044/2440641 ivana.rumanska@upsvr.gov.sk
ŤZP Nahálková Viera, Mgr. 110 1 044/2440517 viera.nahalkova@upsvr.gov.sk
ŤZP Šimovčiaková Petra, Mgr. 111 1 044/2440642 petra.simovciakova@upsvr.gov.sk
ŤZP Užíková Ľudmila, Mgr. 111 1 044/2440646 ludmila.uzikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Zázrivá Martina, Ing. 111 1 044/2440645 martina.zazriva@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčení Šípková Martina, Bc. 6 prízemie 044/2440701 martina.sipkova@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčení Adamčík Jaroslav, Mgr. 6 prízemie 044/2440701 jaroslav.adamcik@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
ŤZP Bobríková Dana 5 2 044/2441645 dana.bobrikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Lehotská Katarína, Bc. 5 2 044/2441647 katarina.lehotska@upsvr.gov.sk
ŤZP Cibulová Barbora, Mgr. 5 2 044/2441646 barbora.cibulova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bruteničová Dana, PhDr. 308 3 044/2440181 dana.brutenicova@upsvr.gov.sk
OE Boháčová Eva, Ing. 305 3 044/2440170 eva.bohacova@upsvr.gov.sk
OE Čechová Katarína, Ing. 306 3 044/2440171 katarina.furdzova@upsvr.gov.sk
OE Harych Alena, Mgr. 306 3 044/2440172 alena.harych@upsvr.gov.sk
OE Mičudová Oľga, Ing., PhD. 306 3 044/2440174 olga.micudova@upsvr.gov.sk
OE Skubíková Jarmila, Mgr. 16 Prízemie 044/2440190 jarmila.skubikova@upsvr.gov.sk
OE Pardel Ladislav, Mgr. 16 Prízemie 044/2440193 ladislav.pardel@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Dzurošková Beata, Ing. 309 3 044/2440132 beata.dzuroskova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Pristašová Adriana, Ing. 309 3 044/2440131 adriana.pristasova@upsvr.gov.sk

Zamestnanci ústredia PSVR

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie Podpory ochrany detí pred násilím - koordinátor Šúleková Zuzana, Mgr. 005 Prízemie 044/2440610 zuzana.sulekova@upsvr.gov.sk
EURES poradca Kubovičová Zuzana, Ing. 201 2 044/2440303 zuzana.kubovicova@upsvr.gov.sk
informatik - oddelenie prevádzky Hrabovský Ľuboš 209 2 044/2440010 lubos.hrabovsky@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Urbanovičová Ľubica 312 3 044/2440173 lubica.urbanovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Hlavajová Zuzana, Ing. 307 3 044/2440121 zuzana.hlavajova@upsvr.gov.sk
späť