Sociálne dávky 2022: Úrady práce vyplatili ľuďom 1,8 miliardy EUR

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomohli v roku 2022 rodinám a ľuďom v náročnej životnej situácii sociálnymi dávkami v celkovej výške 1,8 miliardy EUR. Za celý rok podporili prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi viac ako 224-tisíc ľudí. Prídavky na dieťa vlani úrady vyplatili 693-tisíc rodičom na 1,17 milióna detí.

„Posledné dva roky sme mimoriadne pomáhali rodinám a ľuďom. V roku 2022 a 2021 sme vyplatili v rámci sociálnych dávok približne rovnaký objem financií. Ak by sme porovnali túto sumu s predkrízovým obdobím, uvidíme výrazný nárast pomoci. Napríklad v roku 2019 vyplatili úrady práce v rámci sociálnych dávok 1,33 miliardy EUR, čo bolo takmer o pol miliardy EUR menej ako v roku 2022. Za týmto nárastom stojí mnoho opatrení, ktoré náš rezort pripravil a presadil, aby pomohol ľuďom a rodinám prekonať náročné obdobia počas posledných rokov. Za všetky by som spomenul vyplácanie inflačnej pomoci, či zvýšenie viacerých dávok, akými sú prídavky na dieťa či opatrovateľský príspevok,“ zhodnotil vývoj v oblasti sociálnych dávok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Generálny riaditeľ Ústredia prace, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer doplnil: „V porovnaní s rokom 2021 podporili úrady podstatne viac ľudí v rámci pomoci v hmotnej núdzi, mierne vzrástol aj počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie či poberateľov prídavkov na dieťa. Pozitívne legislatívne zmeny priniesli aj podstatný nárast finančných objemov vyplácaných v rámci náhradného výživného. Ukázali sme, že napriek mnohým mimoriadnym a náročným situáciám boli úrady práce stále pripravené podať pomocnú ruku státisícom ľudí.“

V roku 2022 podporili úrady práce v rámci pomoci v hmotnej núdzi takmer 224-tisíc ľudí, čo je o 61-tisíc ľudí viac ako v roku 2021. Celková vyplatená suma vzrástla zo 102 miliónov EUR v roku 2021 na vlaňajších necelých 118,5 milióna EUR. „V systéme pomoci v hmotnej núdzi sa v roku 2022 objavil významný faktor – podpora pre odídencov z Ukrajiny. Zatiaľ čo v roku 2021 pomoc dostávalo 162 753 osôb, z čoho bolo 99,6% občanov Slovenska, v roku 2022 pomoc dostávalo 223 721 osôb, avšak významne vzrástol podiel cudzincov – na 24,1%. Pritom počet podporených občanov Slovenska medziročne vzrástol o 7 612 osôb. Rok 2022 zaznamenal v oblasti pomoci v hmotnej núdzi mierny nárast podpory pre domáce obyvateľstvo a navyše aj značný prejav solidarity voči odídencom,“ vysvetlil výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik.

Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v roku 2022 medziročne mierne vzrástol, a to z 76 336 osôb v roku 2021 na vlaňajších 77 516 osôb. Podobne stúpol aj počet poberateľov prídavkov na dieťa zo 690 740 osôb na 693 174 osôb v roku 2022.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov:

Celkový úhrn vyplatených finančných prostriedkov v roku 2022 v rámci sociálnych dávok: 1 798 231 002 EUR
(1 799 958 698 EUR v roku 2021, 1 326 717 995 EUR v roku 2019).

Celkový počet unikátnych poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v roku 2022: 104 676 (z toho 27 120 odídencov z Ukrajiny)
(76 666 v roku 2021).

Celkový počet unikátnych spoluposudzovaných osôb v rámci pomoci v hmotnej núdzi v roku 2022: 223 721 (z toho 53 290 odídencov z Ukrajiny)
(162 753 v roku 2021).

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v decembri 2022: 65 876 (vrátane 8 748 cudzincov, z toho 8 526 odídencov z Ukrajiny)
(64 783 osôb v novembri 2022, vrátane 8 065 cudzincov, z toho 7 822 odídencov z Ukrajiny).

Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok v decembri 2022: 687 200
(684 320 osôb v novembri 2022).

Počet poberateľov prídavkov na dieťa v decembri 2022: 657 929
(654 989 osôb v novembri 2022).

Počet poberateľov rodičovského príspevku v decembri 2022: 138 080
(138 133 osôb v novembri 2022).

Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa v decembri 2022: 4 131
(3 956 v novembri 2022).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022/2022-socialne-davky.html?page_id=1157054Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 06.02.2023
Dátum aktualizácie: 02.03.2023

Tlačiť