STRÁNKY ÚRADOV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Mapa Slovenska Trebišov Michalovce Humenné Stropkov Vranov nad Topľou Bardejov Košice Prešov Stará Ľubovňa Kežmarok Spišská Nová Ves Rožňava Poprad Revúca Rimavská Sobota Brezno Lučenec Veľký Krtíš Zvolen Banská Bystrica Liptovský Mikuláš Ružomberok Dolný Kubín Námestovo Čadca Martin Žilina Banská Štiavnica Prievidza Považská Bystrica Levice Komárno Partizánske Topoľčany Nitra Trenčín Piešťany Galanta Nové Mesto nad Váhom Dunajská Streda Trnava Bratislava Pezinok Senica Malacky Nové Zámky

Hľadám

Košice

Košický kraj

Košický kraj text
Nitra

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj text
Bratislava

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj text
Bystrica

Bystrický kraj

Bystrický kraj text
Prešov

Prešovský kraj

Prešovský kraj text
Trenčín

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj text
Trnava

Trnavský kraj

Trnavský kraj text
Žilina

Žilinský kraj

Žilinský kraj text
 

Oznamy úradu a novinky

Asistent projektového manažéra - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, „NP DEI NS III“, kód ITMS 2014+:312041T237 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Voľné pracovné miesta

viac

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme- metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR

Voľné pracovné miesta

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – na vytvorenie programu Sociálna diagnostika, (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, časť 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností, vykonávaných zamestnancami centra - zameraná na sociálnu diagnostiku)

Voľné pracovné miesta

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – na vytvorenie programu metód sociálnej práce a iných odborných činností zameraných na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii, (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, časť 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností, vykonávaných zamestnancami centra – zameraná na metódy sociálnej práce a iné odborné činností zamerané na prácu s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácii)

Voľné pracovné miesta

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník - zameraný na prehodnotenie procesov a optimalizáciu vnútornej štruktúry oddelení SPODaSK úradov PSVR (aktivita 1. Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.1 Podpora koordinácie práce s rodinou, časť 1.1.1.1 Pilotné overenie reštrukturalizácie agend oddelení SPODaSK)

Voľné pracovné miesta

viac

 

Všetky oznamy

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac