Posudzovanie žiadosti FO,PO

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí FO, PO o poskytnutie príspevkov AOTP v zmysle zákona o službách zamestnanosti , na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje úrad vo svojom územnom obvode Výbor pre otázky zamestnanosti.

Výbor má 11 členov, z toho 3 zástupcov úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu. Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.11.2015
Dátum aktualizácie: 13.10.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac