Informácia pre osoby s obmedzenou mobilitou

Do skupiny osôb s odmedzenou mobilitou patria:

  • osoby so zdravotným postihnutím ŤZP
  • seniori
  • deti
  • ľudia sprevádzajúci malé deti
  • osoby s problémami s orientáciou
  • osoby zotavujúce sa zo zdravotných problémov
  • osoby s dočasnými obmedzeniami, napr. zlomená noha

Na každom pracovisku ÚPSVR Martin sú špecifické podmienky prístupu do budovy a obsluhy klientov s obmedzenou mobilitou nasledovne:

Názov pracoviska

Budova ÚPSVaR Martin, Novomeského 4

Budova ÚPSVaR Martin, Mudroňova 22

Budova ÚPSVaR Martin, pracovisko SNP 514/122, Turčianske Teplice  

 Pracovisko ÚPSVaR  Martin, Matušovičovský rad č. 6, Vrútky

Vyhradené miesta pre parkovanie ŤZP v blízkosti úradu

Áno

 

Áno

Áno

 

Nie

Bezbariérový prístup
do budovy

Áno

Áno

Áno

 Áno

Výťah pre ŤZP

Áno

Nie

Áno, ale nie je vhodný pre osoby na vozíku

 Nie

TELEFONICKÝ KONTAKT 
na pracovníka úradu, ktorá pomôže osobe s obmedzenou mobilitou

043/2440 999

+

zvonček

 043/2440 888

+

zvonček

043/2442 660

043/2442 661

 

043/2442 660

043/2442 661

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.11.2016
Dátum aktualizácie: 09.12.2016
späť