Kontakty

Odbor/Oddelenie č.telefónu Pracovisko e-mail
       
informácie – Novomeského 4 0432440999 Novomeského 4 mt@upsvr.gov.sk
informácie – Mudroňova 22 0432441888 Mudroňova 22 mt@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa 0432440101 Novomeského 4 mt@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služ.zamest. 0432440300 Novomeského 4 Vojtekova.Blanka@upsvr.gov.sk
riaditeľka odb.sociálnych vecí 0432441500 Mudroňova 22 Kovacikova.Olga@upsvr.gov.sk
osobný úrad 0432440223 Novomeského 4 Petkova.Zuzana@upsvr.gov.sk
odd.poradenstva a vzdelávania 0432440220 Novomeského 4
odd. AOTP 0432440336 Novomeského 4 Budaiova.Marta@upsvr.gov.sk
odd. aktivačné centrum  0432440370  Novomeského 4  Kosarek.Miroslav@upsvr.gov.sk
       
odd.štátnych sociálnych dávok 0432441550 Mudroňova 22 Pavlasek.Anton@upsvr.gov.sk
odd.soci-práv.ochr.detí a kurately 0432441600 Mudroňova 22 Veselovska.Marta@upsvr.gov.sk
odd.posudkových činností a ŤZP 0432441670 Mudroňova 22 Miartus.Michal@upsvr.gov.sk
odd. služieb pre občana 0432441510 Mudroňova 22 Strbikova.Ivana@upsvr.gov.sk
Prac. T.Teplice-úsekt služ.pre občana 0432442472 SNP 514/122 Marta.Kuzmova@upsvr.gov.sk
Prac. T.Teplice-úsek soc.vecí a rod. 0432442620 SNP 514/122 Taras.Branislav@upsvr.gov.sk
       
FAX – odb.služieb zamestnanosti 0431924392 Novomeského 4  
FAX – odb.sociálnych vecí 0434206637 Mudroňova 22  


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 05.01.2021
späť