Kontakty

Agenda Vybavuje č.telefónu Pracovisko
Informácie k evidencii uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovaniu zamestnania  p. Danka Straková 043/2440317 MARTIN
Informácie k evidencii uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovaniu zamestnania  Mgr. Monika Súkeníková  043/2443340 VRÚTKY
Informácie k voľným pracovným miestam  Mgr. Monika Hanusová, Mgr. Monika Pikošová  043/2440410 MARTIN
Informácie k zamestnávaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, informačným kartám a povinnému ročnému podielu zamestnávania ZŤP zamestnancov  Ing. Lenka Karliková, Mgr. Zuzana Reichová  043/2440303 MARTIN
Informácie k podávaniu žiadostí o štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi a náhradné  p.Anna Kuzmanová , p.Lívia Roffárová  043/2440316, 043/2440457 MARTIN

Odbor/Oddelenie č.telefónu Pracovisko e-mail
       
informácie – Novomeského 4 0432440999 Novomeského 4 mt@upsvr.gov.sk
informácie – Mudroňova 22 0432441888 Mudroňova 22 mt@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa 0432440101 Novomeského 4 mt@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služ.zamest. 0432440300 Novomeského 4 Vojtekova.Blanka@upsvr.gov.sk
riaditeľka odb.sociálnych vecí 0432441500 Mudroňova 22 Kovacikova.Olga@upsvr.gov.sk
osobný úrad 0432440223 Novomeského 4 Petkova.Zuzana@upsvr.gov.sk
odd.poradenstva a vzdelávania 0432440220 Novomeského 4
odd. AOTP 0432440336 Novomeského 4 Budaiova.Marta@upsvr.gov.sk
odd. aktivačné centrum  0432440370  Novomeského 4  Kosarek.Miroslav@upsvr.gov.sk
       
odd.štátnych sociálnych dávok 0432441550 Mudroňova 22 Pavlasek.Anton@upsvr.gov.sk
odd.soci-práv.ochr.detí a kurately 0432441600 Mudroňova 22 Veselovska.Marta@upsvr.gov.sk
odd.posudkových činností a ŤZP 0432441670 Mudroňova 22 Miartus.Michal@upsvr.gov.sk
odd. služieb pre občana 0432441510 Mudroňova 22 Strbikova.Ivana@upsvr.gov.sk
Prac. T.Teplice-úsekt služ.pre občana 0432442472 SNP 514/122 Marta.Kuzmova@upsvr.gov.sk
Prac. T.Teplice-úsek soc.vecí a rod. 0432442620 SNP 514/122 Taras.Branislav@upsvr.gov.sk
       
FAX – odb.služieb zamestnanosti 0431924392 Novomeského 4  
FAX – odb.sociálnych vecí 0434206637 Mudroňova 22  


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 24.01.2022
späť