Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP " Aktivácia znevýhodnených UoZ" - Opatrenie č. 3 Podpora vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 1.3.2023 bola zverejnená aktualizácia č. 4 k Oznámeniu  o možnosti predkladania žiadostí žiadostí o zamestnávateľov o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených UoZ“ – Opatrenie č. 3 Podpora vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.3.2023 bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 3.  

Dátum vytvorenia stránky: 14.09.2022
Dátum aktualizácie: 18.04.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie