Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Aktivita č. 2 „Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 14.9.2018  bolo zverejnené aktualizované „ Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie“ v rámci NP Cesta na trh práce - Aktivita č. 2- „Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie“,   v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10. 2018 zastavuje  možnosť vytvárania záväzkov na Aktivitu č. 2  Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie vytvorených v zmysle zákona o službách zamestnanosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 14.03.2017
Dátum aktualizácie: 28.11.2018

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie