Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP Finančné stimuly - Poskytovanie finančných príspevkov (Motivačný príspevok)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o  možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, aktivita 1 „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste“ a „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET“, podaktivita 3 „Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok)“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.04.2024

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie