Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 1 „Podpora zamestnávania SZČO“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bola zverejnená aktualizácia č. 6 k „Oznámeniu o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta na samostatnú zárobkovú činnosť“ v rámci národného projektu Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 1 – Podpora zamestnávania SZČO,  v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  

Dátum vytvorenia stránky: 01.10.2021
Dátum aktualizácie: 27.01.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie