Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2017

Základné informácie:

http://www.upsvar.sk/zamestnavatel/zamestnavanie-obcanov-so-zp.html?page_id=13018

 

Výška odvodu:                                   1 078,00 EUR

Číslo účtu:                                         7000531225/8180

IBAN:                                                 SK53 8180 0000 0070 0053 1225

Variabilný symbol:                             IČO spoločnosti

Špecifický symbol:                             6517

Konštantný symbol:                           0058

 

Nákup tovaru z chránenej dielne:     958,00 EUR

  

Kontakt                                             zuzana.palackova@upsvr.gov.sk

Tel.:                                                   035/2440 408

Stanovenie celkovej ceny práce na rok 2017:

Výpočet celkovej ceny práce :

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2016 = 886,00 EUR. 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR za 1. až 3. štvrťrok 2016 preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (nemocenské poistenie + invalidné poistenie  + poistenie v nezamestnanosti + garančné poistenie + úrazové poistenie + rezervný fond solidarity) + starobné poistenie

886,00 EUR + 10,00 % + 11,20 % ( 1,4 % + 3 % + 1 % + 0,25 % + 0,8 % + 4,75 %) + 14 %

 

886,00 EUR+ 88,60 EUR + 99,23 EUR ( 12,40 EUR + 26,58 EUR + 8,86 EUR + 2,22 EUR + 7,09 EUR + 42,09 EUR) + 124,04 EUR

celková cena práce  = 1197,87 EUR 

 

  • 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 958,00 EUR

 

  • 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1078,00 EUR.

 

Dátum vytvorenia stránky: 09.01.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac