Kde môžem nájsť aktuálne ponuky voľných pracovných miest?

Ponuka voľných pracovných miest   

Prehľad voľných pracovných miest, ktoré zamestnávatelia nahlasujú úradu býva umiestnený  na informačných tabuliach v priestoroch úradu, v Informačno-poradenskom stredisku a  takisto je k dispozícii u každej sprostredkovateľky.

Ponuka voľných miest býva zverejnená aj v periodickej regionálnej tlači, v celoštátnych periodikách, napr. v týždenníkoch Avízo, Profesia, ...

Najviac aktuálnych ponúk zamestnania môžete nájsť na týchto portáloch:

www.upsvar.sk

www.avizo.sk

www.profesia.sk

www.svetprace.sk

www.trhprace.sk

www.prace.sk

www.jobserver.sk

www.eures.sk

www.praca.slando.sk

www.jobset.sk

www.ponuky.sk

www.brigady.sk 

www.careerjet.sk

www.mojapraca.sk

www.surf.sk

www.jobagent.sk

www.pracujme.sk

www.joblife.sk

 http://sk.jooble.org/

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 13.04.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac