Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok v mesiaci jún 2024

 

Zoznam žiadateľov

1

2

3

4

P.č.

Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO

FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo

Dátum schválenia

1.

MAGIC SOLUTIONS, s.r.o.

Pezinok

25.06.2024

2.

framipek s.r.o.

Šenkvice

25.06.2024

3.

CLAUDIANUM n.o.

Modra

25.06.2024

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

Vysvetlivky:

Stĺpec č. 2 - v prípade ak je žiadateľ PO, uviesť názov subjektu

Stĺpec č. 3 - v prípade ak je žiadateľ FO/PO uviesť sídlo alebo miesto prevádzky


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.06.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac