Zoznam schválených žiadosti VPOZ

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok v mesiaci máj 2024

 

Zoznam žiadateľov

1

2

3

4

P.č.

Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/FO/PO

FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo

Dátum schválenia

1.

Mgr. Ľudmila Tobiášová

 

Smižany

22.05.2024

2.

Ing. Szilárd Németh

 

Senec

22.05.2024

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

Vysvetlivky:

Stĺpec č. 2 - v prípade ak je žiadateľ PO, uviesť názov subjektu

Stĺpec č. 3 - v prípade ak je žiadateľ FO/PO uviesť sídlo alebo miesto prevádzky


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.05.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac