OZNAM

 Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku oznamujeme, že do odvolania je zavedený režim recepčného vybavovania klientov.

V dôsledku toho preberanie písomností a prípadné konzultácie sú možné iba vo vestibule úradu za podmienky dodržania platných protipandemických opatrení.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (email, telefón, pošta).

 

Za pochopenie ďakujeme.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac