Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priority na rok 2024 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Výzva č. 1/2024 na podávanie projektov na realizáciu priority na rok 2024 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad podľa § 73 ods. 2, písm. e), bodu 15 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov výzvy č. 1:

Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí.

Výzva č. 1/2024 [ PDF]

Výzva č. 2 /2024 na podávanie projektov na realizáciu priority na rok 2024 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad podľa § 73 ods. 2, písm. e), bodu 15 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov výzvy č. 2:

Zabezpečenie vykonania opatrenia „Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou za účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

Výzva č. 2/2024 [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.02.2022
Dátum aktualizácie: 09.02.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac