Čo mi poskytne úrad počas vykonávania absolventskej praxe?

Úrad Vám poskytne paušálny príspevok vo výške 65% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne na úhradu Vašich nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe.

Príspevok Vám úrad uhradí do 15 pracovných dní po uplynutí mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Paušálny príspevok sa kráti za dni voľna v rozsahu 10 dní, na ktoré máte nárok po dvoch mesiacoch vykonávania absolventskej praxe, za dni neprítomnosti na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodov dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky, ktorú predkladá zamestnávateľ úradu.

Úrad Vám poskytuje aj náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac