Pre koľkých občanov so zdravotným postihnutím musím ako zamestnávateľ vytvoriť pracovné miesto, aby som spĺňal podmienky na priznanie postavenia chránenej dielne resp. chráneného pracoviska?

V chránenej dielni je zamestnávateľ povinný vytvoriť minimálne dve pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím, pričom z celkového počtu zamestnancov chránenej dielne musia tvoriť občania so zdravotným postihnutím najmenej 50 %.

Na chránenom pracovisku je možné vytvoriť iba jedno miesto pre občana so zdravotným postihnutím, pričom nie je potrebné sledovať percentuálny podiel občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov chráneného pracoviska.

Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 15.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac