Aká je podmienka poskytnutia príspevku?

Príspevok sa poskytuje, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, dosahuje najviac 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Ďalšia podmienka je, že zamestnanec je zaradený do prvého stupňa náročnosti práce pracovného miesta v zmysle Zákonníka práce.

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce a z nej vyplývajúcich požiadaviek na kvalifikáciu zamestnanca vymedzené charakteristikami podľa Zákonníka práce. 


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
späť
 



Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac