Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybudovanie samostatného vchodu v Detskom domove Piešťany

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na vytvorenie samostatného vchodu v Detskom domove Piešťany v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk. Ponuky predkladajte do 13.09.2013


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.09.2013

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac