Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Muráň, Hrlica, Muránska Zdychava,Revúca – R,Č Lubeník I – M Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Licince, Jelšava B Ing. Alena Živčicová 202 A 2 058 / 2445 202 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca A,E,G Lubeník G, H, Sirk Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Kameňany, Turčok, Prihradzany, Mokrá Lúka, Jelšava Ď, Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Šivetice, Revúca – F,L,Ľ Rákoš, Lubeník Z Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – M,Ž, Nandraž, Jelšava C,Č,I,M,Z Magnezitovce, Lubeník V Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – D,S,Š,T, Rybník, Ratkovské Bystré, Muránska Huta, Lubeník T Bc. Dana Lomenčíková 203 B 2 058 / 2445 205 dana.lomencikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Revúca – C,H,CH, I,J,U,V,Z, Gemerský Sad, Sirk -Červeňany, Jelšava E,G,CH, Lubeník A, B, C, O, P, R Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Muránska Dlhá Lúka, Jelšava S, Ing. Lucia Juríčková 204 A 2 058/2445 207 lucia.jurickova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca - K,Ť, Gemerské Teplice, Jelšava H,K, Lubeník S Mgr. Erika Zánová 204 B 2 058 / 2445 206 erika.zanova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Hucín, Jelšava D, Dz,Dž, Lubeník D Mgr. Anna Vajdová 204 B 2 058 / 2445 206 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – Ď,N,P, Chyžné, Muránska Lehota, Sása, Ploské, Revúcka Lehota, Jelšava A,F,L,N,Ň,V, Lubeník F, Ľubica Molčáková 206 A 2 058 / 2445 210 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Ratková, Jelšava - J,O,P,R,Š,U,T,Ť,Ž Revúca B,O Bc. Alexandra Repáková 206 A 2 058/2445 210 alexandra.repakova@upsvr.gov.sk
späť