Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES

Hlavné činnosti Referátu služieb pre zamestnávateľa

 

Agent pre pracovné miesta

 • aktívne vyhľadáva VPM prioritne na základe kontaktu so zamestnávateľmi
 • poskytuje informácie zamestnávateľovi o aktívnych opatreniach trhu práce a o aktivitách úradu
 • poskytuje zamestnávateľovi  informačné a poradenské služby v zmysle §42 pri výbere zamestnanca a pri adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
 • koordinuje prípravu a realizáciu VK a následne ich vyhodnocuje,
 • vytvára prieskum vhodných UoZ a ZoZ na obsadenie VPM v rámci celej SR,
 • v prípade individuálneho výberu a po vzájomnej dohode so zamestnávateľom sprevádza vybraných UoZ na pracovný pohovor k zamestnávateľovi,
 • koordinuje, realizuje a vyhodnocuje Burzu práce,
 • vykonáva osobné návštevy u zamestnávateľa, vyhľadáva nových zamestnávateľov vo svojom regióne,
 • spolupracuje so zamestnancami OSO pri výbere vhodných UoZ na voľné pracovné miesta
 • zodpovedá za správnosť typovania a aktualizáciu údajov v ISSZ, a za správnosť a aktualizáciu zverejnených VPM na dostupných výveskách úradu
 • vyhľadáva a oslovuje zamestnávateľov za účelom účasti na BP alebo Veľtrhu práce Job Expo,
 • overuje správnosť údajov o zamestnávateľoch nahlásených VPM,
 • odsúhlasuje VPM nahlásené cez www.istp.sk do ISSZ,
 • zisťuje aktuálnosť VPM
Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 24.08.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac