Aktuálne oznamy

Burza informácií o trhu práce 6.10.2022

 

viac

 

Bezplatná dlhová poradňa

 

viac

 

Voľné pracovné miesta

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2023

 

viac

 

Inflačná dotácia v sume 100 Eur

 

viac

 

Spustenie elektronickej služby zasielania formulára informačná karta

Na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk je spustená elektronická služba:  zasielania informačnej karty, ktorou si zamestnávateľ, resp. informujúca organizácia splní informačnú povinnosť voči úradu práce, sociálnych vecí s rodiny, v zmysle § 23b zákona o službách zamestnanosti.

 

viac

 

Informácia pre zamestnávateľov: postup prípadného zamestnávania občanov Ukrajiny

V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

 

viac

 

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine

Informácie o dočasnom útočisku, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci/Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги/ Information on temporary refuge, refugee status, as well as employment and current humanitarian aid.

 

viac

 

Spolupracujeme s charitou na pomoci ľuďom na Ukrajine

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úzko spolupracuje s Arcidiecéznou charitou Košice, ktorá už vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Okrem humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, je charita pripravená poskytnúť predovšetkým rodinám s deťmi aj ubytovanie vo svojich zariadeniach, ktoré sú rozmiestnené na východe Slovenska.

Link na výzvu:

Charita vyhlasuje zbierku: Pomôžme ľuďom na Ukrajine!

 

viac

 

Ministerstvo práce predstavuje informačnú webstránku o „skrátenej práci“

Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudne účinnosť 1. marca tohto roka. Ministerstvo s cieľom v predstihu informovať o postupe využitia tejto podpory spustilo informačnú webstránku www.skratenapraca.gov.sk

 

viac

 

Burza stredných škôl Banskobystrického kraja 2022 online

 

viac

 

Ministerstvo spúšťa nový portál voľných pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí 1. februára vlastný pracovný portál, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest.

 

viac

 

Informácia o aktuálnom Národnom projekte na vytvorenie pracovných miest

 

viac

 

Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

 

viac

 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý je implementovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny . Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou. Odborným garantom projektu  je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Deti sa stretávajú s rôznymi podobami násilia, ponižovaním, fyzickým alebo psychickým násilím kyberšikanou, sexuálnym násilím.  Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K, ktorá funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenie a zodpovednosť. Vyškolení odborníci vedia poskytnúť deťom pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Ich výhodou je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť  ako aj funkcia okamžitého ukončenia komunikácie či vymazanie histórie.

Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

            Dištančná forma pomoci  zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa. Je na klientovi, aké údaje o sebe konzultantovi poskytne, konzultant s nimi vždy narába ako s dôvernými osobnými údajmi. Poskytnutím osobných údajov klienta sa konzultantovi otvára možnosť poskytnúť adresnú a efektívnu pomoc. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, t.z , ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia na to zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, záchranná zdravotná služba a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K poskytuje pomoc deťom bezplatne, v nepretržitej prevádzke, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac