Aktuálne oznamy

Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 1/2024

Výchovné skupinové programy alebo sociálne skupinové programy vykonávané ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou s možnosťou účasti rodičov alebo osoby, ktorá sa stará o dieťa

 

viac

 

Voľné pracovné miesta

 

viac

 

Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

 

viac

 

Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Burza informácií o trhu práce 5.10.2023

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2023 za ÚPSVR Rimavská Sobota

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2024

 

viac

 

Oznámenia o zmene zdroja financovania v slovenskom aj ukrajinskom jazyku pre národný projekt Pomáhame odídencom

 

viac

 

Oznámenia o zmene zdroja financovania v slovenskom aj ukrajinskom jazyku pre národný projekt Pomáhame odídencom – poradenstvo

 

viac

 

Informácia pre zamestnávateľov - Prax pre mladých

 

viac

 

Výzvy na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac