Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovicko Rožňava
Agenda sprostredkovania zamestnania
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 206 1 058/2440311 0915981289 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
Brzotín -D,E,F, Rochovce,Rožňava - I,L, Sil. Jablonica, Slavošovce - G,H,CH,I,J,K,R,U,Ü Bc. Piljanová Janka 210 1 058/2440328 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - P,T,U,V,W,Z,Ž, Drnava, Koceľovce, Krh. Dlhá Lúka, Rožňava - S, Mgr. Praznovská Daniela 210 1 058/2440328 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Bôrka, Petrovo, Rožňava - O,Ő,Ö,R, Mgr. Linda Chlebová 211 1 058/2440319 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Rožňava - F,P Mgr. Blašková Monika 211 1 058/2440319 monika.blaskova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - A,B,C,Č,Z, Kružná, Lúčka, Ochtiná, Rožňava - Č,D,Ď,DZ,N, Slavošovce - S,Š,V,W,Z,Ž Ing. Molčanová Patrícia 212 1 058/2440318 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - A,B,C,Č,M,N,O,R,S,Š, Kováčová, Lipovník, Rožňava - Š, Rudná, Slavošovce - A,B,C,Č, D,Ď,E,F,L,M,N,O,P Mgr. Kolláriková Jana 212 1 058/2440318 jana.kollarikova@upsvr.gov.sk
Brdárka, Hrušov, Roštár, Rožňava - B, Mgr. Kuchtová Alena 213 1 058/2440314 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Honce, Jovice, Krh. Podhradie - L,M,N,S,Š,T,U,V, Pača, Rozložná, Slavoška, Slavošovce - T Mgr. Kónya Zoltán 213 1 058/2440314 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Evidencia ZoZ, Evidencia nových UoZ, Skupinové poradenstvo Mgr. Almášiová Zuzana 214 1 058/2440323 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Evidencia ZoZ, Evidencia nových UoZ, Skupinové poradenstvo Mgr. Mlynárová Janka 214 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Brzotín - K, Čierna Lehota, Krh. Pohradie - Ž, Rožňava - K Hroncová Frederika 215 1 058/2440326 frederika.hroncova@upsvr.gov.sk
Rožňava - E,M,V,W,Y,Z,Ž, Štítnik, Štefan Balog 215 1 058/2440327 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Betliar, Čučma, Krh. Podhradie - D,K,P,R,I,J,O, Spišáková Jana 209 1 058/2440325 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/Turňou, Rožňava - G, Ing. Malatinská Zuzana 217 1 058/2440322 zuzana.malatinska@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - E,F,G,H,CH, Rozložná, Rožňava - H, Kristína Danková 218 1 058/2440317 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Brzotín - G,H,CH,I,J,L, Gočaltovo, Hanková, Rakovnica, Rožňava - A,Á,C,CH,U,Ü,J,T, Rožňavské Bystré, Mgr. Manková Natália 218 1 058/2440317 natalia.mankova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok
Rožňava -B,I,S, Brzotín - D,E,F, Drnava, Honce, Hrušov, Koceľovce, Kr.Podhradie - C,Č,L,M.N,Z,Ž, Ochtiná, Silická Jablonica Olexa Štefan 207 1 058/2440315 stefan.olexa@upsvr.gov.sk
Brdárka, Brzotín - G,H,I,J,L, Gočaltovo, Hanková, Jablonov n/Turňou, Krh. Podhradie - A,B, Rakovnica, Roštár, Rožňava - A,Á,C,CH,J,U,Ü,T, Rožňavské Bystré, Slavoška, Slavošovce - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,L,M,N,O,P,R,U,Ú Štítnik Szajkó Alexander 207 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Brzotín - P,T,U,V,W,Z,Ž, Krh. Podhradie - E,F,G,H,CH, Kružná, Lúčka, Rochovce, Rozložná, Rožňava - E,H,M,V,W,Y,Z,Ž, Slavošovce - G,H,CH,I,J Ing. Sentpéteryová Iveta 208 1 058/2440321 0918698485 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Krh. Podhradie - K,P, Krásnohorská Dlhá Lúka, Rožňava - Č,D,Ď,DZ,F,G,K,N,P, Pača, Slavošovce - K Ing. Ján Hlaváč 208 1 058/2440321 jan.hlavac@upsvr.gov.sk
Bôrka, Brzotín - A,B,C,Č,M,N,O,R,S,Š, Hrhov - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, Petrovo,Rožňava - O,Ő,Ö,R, Slavošovce - S,Š,V,W,T,Z,Ž Ján Sklenár 209 1 058/2440325 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Betliar, Brzotín - K, Čierna Lehota, Čučma, Hrhov - O,P,R,S,Š,T,U,V,W,Y,Z,Ž, Jovice, Kováčová, Krh. Podhradie - D,I,J,R,O,S,Š,T,U,V,W, Lipovník, Markuška, Rožňava -L,Š, Rudná, Mgr. Gáspárová Orsolya 209 1 058/2440325 orsolya.gasparova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Agenda hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok
Dobšiná - A,D,Ď,E,F,G,I,J,P,R,S,T,Ť,U,V,W,Z, N. Slaná - A,B,I,J,K,L,M,N,Z,Ž, Rejdová, Gočovo, Henckovce, Stratená, Vyšná Slaná, Dedinky Hlaváčová Mária 913 1 058/2443325 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Dobšiná - B,C,Č,H,CH,K,L,M,N,O,Š, Ž, N. Slaná - C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,O,P,R,S,Š,T,V,W,U, Kobeliarovo, Vlachovo Poliaková Jana 913 1 058/2443325 jana.poliakova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania zamestnania
Dobšiná - A,Á,D,Ď,E,F,G,I,J,U,P,R,S,T,Ť,V,W,Z, Nižná Slaná - M,N, Rejdová, Korfanta František 909 1 058/2443522 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Dedinky, Dobšiná - K,Š, Gočovo, Henckovce, Nižná Slaná - A,B,I,J,K,L,Z,Ž, Stratená, Vyšná Slaná Ing. Mária Ďurajová 912 1 058/2443523 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Dobšiná - B,C,Č,H,CH,L,M,N,O,Ž, Kobeliarovo, Nižná Slaná - C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,O,P,R,Ř,S,Š,T,V,W,U, Vlachovo Ing. Jana Molčanová 914 1 058/2443326 jana.molcanova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Agenda hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok
Plešivec - F,K,M,N,O,P,R,S,Š,U,V,W,Z,Ž,T, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Pašková, Ardovo, Silica, Kečovo Šedová Anikó 801 1 058/2442327 aniko.sedova@upsvr.gov.sk
Plešivec - A,B,C,Č,D,Ď,E,G,H,CH,I,J,L, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kunová Teplica, , Meliata, Sil. Brezová, Slavec, Vidová Šedová Anikó 801 1 058/2442327 aniko.sedova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania zamestnania
Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Gemerská Panica, Kunová Teplica, Meliata, Silická Brezová, Slavec, Vidová Plešivec - A,B,C,Č,D,Ď,E,G,H,I,J,L Mgr. Pál Tibor 802 1 058/2442327 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Ardovo, Dlhá Ves, Kečovo, Pašková, Gemerská Hôrka, Plešivec -F,K, M,N,O,P,R,S,Š,T, U,V,W,Z,Ž, Silica Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Sieťový agent Mgr. Potočná Mária 601 2 058/2440410 0917882289 maria.potocna@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440303 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk
späť