Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovicko Rožňava
Agenda sprostredkovania práce
Vedúca oddelenia Lorko Praznovská Daniela, PhDr. 203 1 058/2440311, 0915981289 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Agenda ZPS, zápisnice k správnemu konaniu Roštár, Honce, Slavoška, Kováčová, Krásnohorské Podhradie K,L,M,N,Ň,O,Ó Ö,Ő,P,R, U,Ú, Ü,Ű, Rožňava B Mgr. Kolláriková Jana 219 1 058/2440320 jana.kollarikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, Evidencia ZoZ občanov so ZPS, Evidencia ZoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Almášiová Zuzana 215 1 058/2440326 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, Evidencia ZoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Manková Natália 215 1 058/2440327 natalia.mankova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, Evidencia ZoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Mlynárová Janka 215 1 058/2440327 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, Evidencia ZoZ, skupinové poradenstvo Kristína Danková 217 1 058/2440322, 0918698485 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, Evidencia ZoZ, skupinové poradenstvo Bc. Piljanová Janka 217 1 058/2440322 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Betliar, Rožňava G Hroncová Frederika 210 1 058/2440328 frederika.hroncova@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Čučma, Gočaltovo, Koceľovce, Lipovník, Lúčka, Pača, Rozložná, Rožňava R Džimová Diana 211 1 058/2440319 diana.dzimova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie Z,Ž, Jablonov nad Turňou, Hrušov, Rakovnica, Silická Jablonica, Rožňava C,Č,H,CH Mgr. Tibor Pál 211 1 058/2440319 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Krh. Dlhá Lúka, Gemerská Poloma, Rudná, Rožňava D, Ď, Dz, Dž ,S Spišáková Jana 210 1 058/2440328 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie G,H,CH,I,Í,J,Y,Ý, Slavošovce A,Á,B,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,E,G,H,CH,I,Í,Y,Ý,J, Rožňava M,T,Ť Mgr. Linda Chlebová 212 1 058/2440318, 0905942829 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Slavošovce K,L,M,N,Ň,O,Ó,Ö,Ő,P,R,V,W, Rožňavské Bystré, Brzotín L,M,N,Ň,O,Ó, Ö,Ő P,T,Ť, Kružná, Brdárka, Rožňava E,N,Ň,O,Ó,Ö,Ő,Q,V,W Ing. Molčanová Patrícia 218 1 058/2440317 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Krh.Podhradie,D, Ď, Dz,Dž, Hanková, Hrhov, Slavošovce F,S,Sz,Š,T,Ť,U,Ú, Ü,Ű,Z,Ž ,Rožňava A,Á,F,J,Š,U,Ú, Ü,Ű,Š,Z,Ž Mgr. Kuchtová Alena 213 1 058/2440314 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Jovice, Petrovo, Brzotín R,S,Sz,Š,U,Ú, Ü,Ű Y,Ý,V,W,Z,Ž, Krásnohorské Podhradie A,B,C,Č,E,F,S,Sz,Š,T,Ť,V,W,Rožňava K Mgr. Kónya Zoltán 212 1 058/2440318 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Brzotín A,B,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,E,F,G,H,CH,I,Í,J,K, Drnava, Rochovce, Markuška, Rožňava P,I,Í,Y,Ý Štefan Balog 214 1 058/2440324 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Roštár, Honce, Slavoška, Kováčová, Krásnohorské Podhradie K,L,M,N,Ň,O,Ó Ö,Ő,P,R, U,Ú, Ü,Ű, Rožňava B Fabiánová Monika, Ing. 214 1 058/2440324 monika.fabianova@upsvr.gov.sk
Štítnik, Ochtiná, Rožňava L, R Ing. Malatinská Zuzana 218 1 058/2440317, 0905942829 zuzana.malatinska@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Agenda sprostredkovania práce
Dobšiná - A,Á,D,Ď,E,F,G,I,J,U,P,R,S,T,Ť,V,W,Z, Nižná Slaná - M,N, Rejdová, Korfanta František 913 1 058/2443522 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Dedinky, Dobšiná - K,Š, Gočovo, Henckovce, Nižná Slaná - A,B,I,J,K,L,Z,Ž, Stratená, Vyšná Slaná Bobaľová Jana, Ing. 913 1 058/2443523 Jana.bobalova@upsvr.gov.sk
Dobšiná - B,C,Č,H,CH,L,M,N,O,Ž, Kobeliarovo, Nižná Slaná - C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,O,P,R,Ř,S,Š,T,V,W,U, Vlachovo Ing. Jana Molčanová 912 1 058/2443326 jana.molcanova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Agenda sprostredkovania práce
Gemerská Panica, Kunová Teplica, Meliata, Silická Brezová, Slavec, Vidová Plešivec - A,B,C,Č,D,Ď,E,G,H,I,J,L Bc.Imreová Monika 801 1 058/2442328 monika.imreova@upsvr.gov.sk
Ardovo, Gemerská Hôrka, Plešivec -M,N,O,P,R,S,Š,U,V,W,Z,Ž, Silica Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Kečovo, Pašková, Plešivec - F,K,T Mgr. Cmoriková Andrea 803 1 058/2442523 andrea.cmorikova@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440306, 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410, 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk
späť