Zoznam služieb

Zamestnanec Oddelenia služieb pre občana poskytuje poradenstvo v oblasti:

  • služieb zamestnanosti,
  • poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,
  • poskytovania náhradného výživného,
  • poskytovania štátnych sociálnych dávok a
  • základné informácie o podmienkach poskytovania dávky v nezamestnanosti.

 V rámci Oddelenia služieb pre občana bola na prízemí ÚPSVR Bratislava na Vazovovej ul. zriadená RECEPCIA, ktorá poskytuje základné  informácie v oblasti:

  • služieb zamestnanosti,
  • pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného a
  • štátnych sociálnych dávok.

Na recepcii sú k dipozícii všetky tlačivá potrebné k podaniu príslušných žiadostí.

Recepcia vydáva potvrdenia o dĺžke evidencie uchádzača o zamestnanie, poskytovaní štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac