Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie [ PDF]pre elektronickú komunikáciu s úradom

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie [ DOCX] - pre papierovú komunikáciu s úradom

HU_Kérelem álláskeresőként való nyilvántartásba vétel iránt [ DOCX] [ DOCX]

UA_Запит для включення до реєстру претендентів на роботу [ DOCX]

EN_Application for inclusion in the register of job seekers [ DOCX]

DE_Antrag auf Aufnahme in das Register der Arbeitssuchenden [ DOCX]

 

(Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny)

 

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ [ DOCX]

HU_Tájékoztatás az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó személy jogairól és kötelezettségeiről, amely egyúttal a munkanélküli járadék megállapítása iránti kérelemnek is minősül [ DOCX]

UA_Інструкція про права та обов'язки громадянина, який подав звернення для включення до реєстру претендентів на працевлаштування, що водночас є запитом на допомогу по безробіттю [ DOCX]

EN_Information on the rights and obligations of a citizen who has submitted an application for inclusion in the register of job seekers, which is also an application for unemployment benefit [ DOCX]

DE_Belehrung über die Rechte und Pflichten eines Bürgers, der einen Antrag auf Aufnahme in das Register der Arbeitssuchenden, der zugleich ein Antrag auf Arbeitslosengeld ist, gestellt hat  [ DOCX]

 

Poučenie [ PDF] pre občana vo veci priznania dávky v nezamestnanosti [ PDF]

 

Potvrdenie o hľadaní zamestnania [ PDF]

HU_Álláskeresési igazolás [ DOCX]

UA_Довідка про пошуки роботи [ DOCX]

EN_Confirmation of job search [ DOCX]

DE_Bescheinigung über Arbeitsstellensuche [ DOCX]

 

Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť [ RTF]

 

Žiadosť o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie [ DOCX]

 

Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania [ DOCX]

HU_Munkalehetőség iránt érdeklődő kérelme megfelelő álláslehetőség közvetítése iránt [ DOCX]

UA_Запит шукача роботи для посередництва при пошуку підходящої роботи [ DOCX]

EN_Application  of the job applicant for the mediation of a suitable job [ DOCX]

DE_Antrag des/der Arbeitsuchenden auf Vermittlung einer geeigneten Arbeitsstelle [ DOCX]

[ DOCX]

Žiadosť o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie [ DOCX]

 

Vzory tlačív k nahlasovaniu hromadného prepúšťania [ XLSX]

Výkaz k úhrade nákladov za zdravotný výkon poskytnutý UoZ [ DOC]

 

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku. Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2010
Dátum aktualizácie: 10.01.2024

Tlačiť