Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Stará Ľubovňa</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie - MILK AGRO, s.r.o.

Výberové konanie - MILK AGRO, s.r.o. na pracovnú pozíciu predavač/ka.

15. 08. 2022 viac
Výberové konanie - ALD MOBIL, s.r.o

Výberové konanie  ALD MOBIL, s.r.o na pracovnú pozíciu Prijímací technik/Servisný poradca.

10. 08. 2022 viac
Zmeny v osobnej asistencii od 1.7.2022

Rodinný príslušník od 01.07.2022 už nemôže vykonávať osobnú asistenciu v rozsahu najviac 10 hodín denne, ale v rozsahu najviac 4 hodiny denne, ak má tieto úkony osoba ŤZP v komplexnom posudku navrhnuté.

01. 07. 2022 viac
Plán vykonávania opatrení SPOaSK na rok 2023

Plán vykonávania opatrení SPOaSK na rok 2023

22. 06. 2022 viac
Inflačná pomoc v sume 100 Eur

Dňa 28.06.2022 nadobudla účinnosť novela nariadenia č. 103/2020, ktorou sa rozšíril okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, a to o fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok a preto štát za neuhrádza poistné na dôchodkové poistenie. 

Bližšie informácie tu.

V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná): sl@upsvr.gov.sk.

V prípade otázok môžete kontaktovať tel.č.: 052/2446 321 alebo 052/2448 640.

03. 06. 2022 viac
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Sylvia Frisová                052/2446 318               sylvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac