Národné projekty a projekty

NP Finančné stimuly - Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 18.06.2024 bolo zverejnené Oznámenie o  možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, aktivita 1 „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste“ / „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET“, podaktivita 4 „Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku)“ podľa § 54 odsek 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

NP Finančné stimuly - Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 31.5.2024  bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu umiestnenia občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, Aktivita 1 Podaktivita 2 „Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí majú zriadené chránené dielne alebo chránené pracoviská (Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce)“, účinné od 01.06.2024, realizované v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Národný projekt Poradenstvom k zamestnaniu – Profesijné poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie pre uchádzačov o zamestnanie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie profesijného poradenstva pred začatím samostatnej zárobkovej činnosti v rámci národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

NP Finančné stimuly - Podpora SZČO

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie číslo 1/2024/§ 54 – „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ – Aktivita 2 „Podpora SZČO“ o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta na samostatnú zárobkovú činnosť prostredníctvom samozamestnania v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ – Aktivita 2 „Podpora SZČO“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Motivuj sa k zamestnaniu“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

NP Finančné stimuly - Prax pre mladých

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o  možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie uchádzača o zamestnanie na účely vykonávania praxe a  predkladania žiadostí uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prax a o poskytnutie finančného príspevku na vykonávania praxe realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

NP Finančné stimuly - Poskytovanie finančných príspevkov (Motivačný príspevok)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o  možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, aktivita 1 „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste“ a „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET“, podaktivita 3 „Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok)“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Národný projekt „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku  v rámci národného projektu „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 24.04.2024 bolo zverejnené  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku (1/2024/§ 19 – IP) v rámci národného projektu „Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávneným žiadateľom národného projektu je integračný podnik v zmysle § 12 zákona o sociálnej ekonomike v rámci celého územia SR.

Integračné podniky si môžu v prípade záujmu predkladať žiadosti o poskytnutie príspevkov na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou prostredníctvom dvoch opatrení:

Opatrenie 1 - Poskytovanie vyrovnávacieho príspevku integračnému podniku v zmysle § 19b zákona o sociálnej ekonomike - pozri Opatrenie 1 – prílohy.

Opatrenie 2 – Poskytovanie umiestňovacieho príspevku integračnému podniku podľa § 19a zákona o sociálnej ekonomike - pozri Opatrenie 2 – prílohy.

 

viac

 

Projekt Podpora rozvoja zručností zamestnancov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 15.04.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 15.04.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie mladého dospelého v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých realizovaného v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Projekt Právo na prvé zamestnanie


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Národný projekt Zručnosti pre trh práce – vzdelávanie záujemcov o zamestnanie


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Národný projekt Zručnosti pre trh práce – rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Národný projekt Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 06.03.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.03.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2“  v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac