Národné projekty a projekty

Podpora udržania pracovných návykov – PUPN

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bola zverejnená aktualizácia č. 1  k Oznámeniu o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN  v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

Národný projekt "Nestrať prácu - vzdelávaj sa"


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Národný projekt "Aktivácia znevýhodnených UoZ"


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Národný projekt „Prax pre mladých“


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Projekt "Pomáhame odídencom" / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ"

 

viac

 

Projekt „Chyť sa svojej šance“

 

viac

 

Národný projekt "Podpora integračných podnikov"

 

viac

 

Národný projekt "Zosúladenie rodinného a pracovného života"

 

viac

 

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu 2"

 

viac

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – 2"

 

viac

 

Národný projekt "Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"

 

viac

 

Národný projekt "Šanca pre mladých"

 

viac

 

Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"

 

viac

 

Národný projekt "Úspešne na trhu práce"

 

viac

 

Národný projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac