Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Vážení zamestnávatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 8.1.2024 bol nasadený do produkcie nový modul na portáli  www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, prostredníctvom ktorého budete preukazovať splnenie zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť – zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, resp. náhradné plnenie za rok 2023 je nevyhnutné splniť najneskôr do 31.3.2024.

Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023  je možné predkladať výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, časť Zamestnávateľ.

Návody na prihlásenie, modul RV, import a export dát nájdete na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/sluzby-zamestnanosti/.

  

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2024
Dátum aktualizácie: 12.01.2024

Tlačiť