Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Individuálny akčný plán

Individuálny akčný plán

Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov odborných poradenských služieb určuje opatrenia, postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) na trhu práce.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so znevýhodneným UoZ môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia:

  • sám 

alebo

  • prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb.

Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na základe písomnej žiadosti  Žiadosť uchádzača o zamestnanie o poskytovanie odborných poradenských služieb. 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 01.01.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie