Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Individuálny akčný plán

Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov odborných poradenských služieb určuje opatrenia, postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) na trhu práce.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so znevýhodneným UoZ môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia:

  • sám alebo
  • prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb.

 

Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na základe písomnej žiadosti znevýhodneného UoZ.  

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie