Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

„GREEN PAPER CE-AGEING STRATEGY“

Vytvorenie a publikovanie „GREEN  PAPER  CE-AGEING  STRATEGY“

Jedným z hlavných cieľov projektu „ Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť“  (CE-Ageing Platform), ktorý je kofinancovaný programom Cetnral Europe Programme (www.central2013.eu) je vytvorenie a rozvoj medzinárodnej stratégie pre starnúcu spoločnosť, ktorá bude slúžiť ako spoločný návod pre stredoeurópske krajiny a regióny s cieľom reagovať na výzvy demografických zmien. Stratégia je vytvorená s pomocou krajín strednej Európy a je určená pre krajiny a regióny patriace do tejto oblasti za účelom vytvorenia koordinovaných akcií na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Vo februári 2013, konzorcium projektu predstavilo „Green Paper CE- Ageing Strategy“, 64-stranový obsiahly dokument poskytujúci prepojenie medzi väčšinou centrálnych politík a obsahujúci odporúčania na opatrenia s úmyslom umožniť regiónom prispôsobiť sa demografickým zmenám. V tomto dokumente sú prezentované najlepšie príklady z praxe a z podobných projektov týkajúcich sa aktívneho starnutia.

V súčasnosti prebieha intenzívna propagačná kampaň o konzultačnom procese a aktuálne pracujeme na usporadúvaní priamych stretnutí (tzv. face-to-face meetings) s relevantnými partnermi na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Cieľom celého projektu je publikovať tzv. Bielu knihu, ktorá by mala byť doplnkom už vydanej Zelenej knihy. Zelená kniha je dostupná k pozretiu na web stránke projektu CE- Ageing Platform (project website). 

Dátum vytvorenia stránky: 15.03.2013
Dátum aktualizácie: 16.07.2013

Tlačiť