Príspevok na pohreb

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je plnoletá fyzická osoba. 

Podmienky nároku:

  • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR,
  • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR 

Výška príspevku: 79,67 Eur.    

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac