Pracoviská úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

Oddelenie služieb pre občana,

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok,

Oddelenie poradenstva a vzdelávani,

Oddelenie  aktívnych opatrení  trhu práce a ESF,

Aktivačné centrum,

Tel.: 053/2440999, 053/2440101

Mapa

Zoznam obcí patriacích do pôsobnosti úradu:

Arnutovce

Betlanovce

Danišovce

Harichovce

Hincovce

Hnilčík

Hnilec

Hrabušice

Iliašovce

Jamník

Letanovce

Lieskovany

Markušovce

Matejovce

Mlynky

Odorín

Poráč

Rudňany

Smižany

Spišská Nová Ves

Spišské Tomášovce

Spišský Hrušov

Teplička

Chrasť nad Hornádom

Vítkovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností,

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

Oddelenie ekonomiky, Referát kontroly,

Tel.: 053/2440999

Mapa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

pracovisko Krompachy

Kúpeľná 9, 053 42 Krompachy

Oddelenie služieb pre občana,

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok,

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností,

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

Tel.: 053/2442195

Mapa

Zoznam obcí patriacích do pôsobnosti úradu:

Bystrany

Kaľava

Kolinovce

Krompachy

Olcnava

Oľšavka

Slatvina

Slovinky

Spišské Vlachy

Vojkovce

Žehra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

pracovisko Gelnica

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre zamestnávateľa

Rozhodovacia činnosť hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Agenda poradenstva a vzdelávania

Agenda Aktivačné centrum

Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností,

Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

Tel.: 053/2443195

Mapa

Zoznam obcí patriacích do pôsobnosti úradu:

Gelnica

Helcmanovce

Henclová

Závadka

Žakarovce

Hrišovce

Jaklovce

Kluknava

Kojšov

Margecany

Mníšek nad Hnilcom

Nálepkovo

Prakovce

Richnava

Smolnícka Huta

Smolník

Stará Voda

Švedlár

Úhorná

Veľký Folkmar


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 28.11.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac