Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Parkovací preukaz

Posudzovanie a rozhodovanie na účely parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príslušný orgán vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak

a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18,

b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Príslušný orgán  je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úsek posudkových činností) v mieste trvalého bydliska žiadateľa.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 02.07.2018

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie