Potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok na úradné účely

Potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok na úradné účely

 

Potvrdenie o poberaní štátnej sociálnej dávky (napr. prídavku na dieťa, rodičovského príspevku a pod. ) na účely daňového priznania, resp. na iné úradné účely vystaví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu* občana – žiadateľa (poberateľa dávky).

 

O potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok môže občan požiadať:

  • osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení služieb občanom,
  • telefonicky, na základe tohto spôsobu dožiadania bude predmetné potvrdenie zaslané na adresu trvalého pobytu žiadateľa (poberateľa dávky),
  • e-mailom, v takomto prípade bude potvrdenie zaslané na adresu trvalého pobytu žiadateľa,
  • elektronicky (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  cez slovensko.sk (všeobecné podania), potvrdenie bude vygenerované do elektronickej schránky. Pozn.: dávame do pozornosti, že elektronické žiadosti vyžadujú zaručený elektronický podpis.

 

*v prípade, ak sa žiadateľ (poberateľ dávky) nezdržuje na adrese trvalého pobytu a prechodne sa zdržiava na inej adrese, potvrdenie môže vystaviť aj iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac