Pracoviská úradu

Adresa úraduul. M.R. Štefánika 73/23 , 075 01 Trebišov

Pracoviská úradu :

pracovisko : M.R.Štefánika , adresa : M.R.Štefánika 73/23,  075 01 Trebišov , obce patriace do pôsobnosti pracoviska ;

pracovisko : Kr. Chlmec , adresa : Hlavná 778/105, 077 01 Kráľovský Chlmec , obce patriace do pôsobnosti pracoviska ;

pracovisko : Čierna nad Tisou , adresa : Hlavná 107/23, 076 43 Čierna nad Tisou , obce patriace do pôsobnosti pracoviska ;

pracovisko : Streda nad Bodrogom , adresa : Kamenecká 613/2, 076 31 Streda nad Bodrogom, obce patriace do pôsobnosti pracoviska ;

pracovisko : Sečovce , adresa : Nám. sv. Cyrila a Metoda 142/48, 078 01 Sečovce, obce patriace do pôsobnosti pracoviska ;

pracovisko : J.Záborského , adresa : J.Záborského 8, 075 01 Trebišov - sekretariát riaditeľa, Oddelenie AOTP a ESF, Ekonomické oddelenie, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately ;


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac