Verejný telefónny zoznam

Adresa Telefónne čísla Fax Email Riaditeľ úradu
Banská Bystrica 048/2441 101 048/4163 057 PhDr. Pavel Červienka
Skuteckého 39, 97401
Banská Štiavnica 045/2444100 045/2444109 Mgr. Viktória Majer
A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58
Bardejov 054/2440 101 054/4748 980 Mgr. Martin Jutka
Dlhý rad 17, 085 01
Bratislava 02/20443862 02/20443109 Mgr. Denisa Hudyová
Vazovova 7/A, 816 16
Brezno 048/2442 101 048/6117 003 doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD. IWE
Rázusová 40, 977 01
Čadca 041/2448 859 041/2448 000 Ing. Pavla Šimeková, MBA, LL.M.
Matičné námestie 1617, 022 01
Dolný Kubín 043/2444 101 043/5328 120 PhDr. Michal Lavrík, PhD.
Námestie Slobody 1, 026 01
Dunajská Streda 031/2440 101 031/5904 454 Mgr. Tomáš Lengyel
Ádorská č. 41, 929 01
Galanta 031/2444 101 031/7804 598 Mgr. Anita Tušková
Staničná č. 5, 924 01
Humenné 057/2440 100 057/2440 109 Mgr. Marta Helemiková
Kukorelliho 1, 066 70
Kežmarok 052/2442 124 052/4524 035 PhDr. Ján Sýkora
Dr. Alexandra 61, 060 01
Komárno 035/2443 101 035/7701 675 Mgr. Viliam Kocsis
Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01
Košice 055/2440 101 055/2440 104 Ing. Juraj Briškár
Staničné námestie 9, 042 11
Levice 036/2440 100 036/2440 801 Mgr. Peter Šimšík
Ľ. Štúra 53, 934 03
Liptovský Mikuláš 044/2440 999 044/2440 109 PhDr. Ľubica Berníková
M. M. Hodžu 30, 031 80
Lučenec 047/2440 100 047/4333 743 PhDr. Martin Šebian, PhD
F. Lehára 18, 984 01
Malacky 034/2444 101 034/7725 055 Mgr. Gabriela Moricová, MPH
Záhorácka 2942/60A, 901 01
Martin 043/2440 101 043/4135 502 Ing. Miroslav Blahušiak
Novomeského 4, 036 01
Michalovce 056/2440 101 056/6442 957 Ing. Michal Cibere
Ul. Saleziánov č. 1, 071 01
Námestovo 043/2445 101 043/5523 004 Mgr. et. Mgr. Daniela Fejová, MBA, LL.M
Nám. A. Bernoláka 381/4, 029 01
Nitra 037/2440 101 037/2440 109 PhDr. Bronislava Pekárová
Štefánikova trieda 88, 949 01
Nové mesto nad Váhom 032/2441 101 032/7435 805 Ing. Michaela Štefanovičová
Hviezdoslavova 40, 915 01
Nové Zámky 035/2440 101 035/2440 109 Mgr. Róbert Učeň
F. Kapisztóryho č. 1, 940 36
Partizánske 038/2442 101 038/7493 100 Mgr. Pavol Dragula
Námestie SNP 151/6, 958 01
Pezinok 033/2443 101 033/6902 622 Mgr. Peter Kramár
Moyzesova 2, 902 01
Piešťany 033/2441 100 033/7740 489 Mgr. Beata Líšková
Krajinská cesta 13, 921 01
Poprad 052/2440 101 052/2440 109 Mgr. Milan Biskup
Hraničná  667/13, 058 01
Považská Bystrica 042/2440 101 042/4307 351 Ing. Ľubomíra Smatanová
Centrum 13/17, 017 01
Prešov 051/2440 100 051/2440 109 Mgr. Slavomíra Figurová, MBA
Slovenská 87, 080 28
Prievidza 046/2440 100 046/5423 886 Mgr. Viliama Remeňová
Šumperská 1, 971 01
Revúca 058/4423 750 058/4424 570 Mgr. Rastislav Haviar
Gen. Viesta  1103/4, 050 01
Rimavská Sobota 047/2450 101 047/5632 064 Ing. Aneta Vargicová
Čerenčianska 18, 979 01
Rožňava 058/2440 101 058/7331288 Mgr. Lea Babič
Šafárikova 112, 048 01
Ružomberok 044/2443 101 044/4327 777 Mgr. Ladislav Fiš
Námestie Slobody 9, 034 01
Senica 034/2440 101 034/2440 109 Ing. Martin Ružička
Vajanského 17, 905 01
Spišská Nová Ves 053/2440 101 053/4426 140 Ing. Daniel Kráľ
Odborárov 53, 052 21
Stará Lubovňa 052/2446 101 052/2446 109 Mgr. Ján Jakubiansky
Farbiarska 57, 064 01
Stropkov 054/2444 101 054/7423 617 Ing. Jozef Kačmár
Hlavná 26, 091 01
Topoľčany 038/2440 101 038/2440 109 Mgr. Dárius Soboňa
Škultétyho 1577/8, 955 01
Trebišov 056/2446 101 056/6726 395 JUDr. Beáta Tóthová
M. R. Štefánika 73/23 1826/8, 075 01
Trenčín 032/2440 101 032/6400 233 Ing. Mário Zajac
M. R. Štefánika 20, 911 01
Trnava 033/2440 101 033/5521 539 Ing. Juraj Tomeček
J. Bottu 4, 917 01
Veľký Krtíš 047/2451 101 047/4831 727 Ing. Jaroslav Filip
Madácha č. 2, 990 01
Vranov nad Topľou 057/2445 101 057/4880 273 Mgr. Marek Baran
Námestie Slobody 5, 093 01
Zvolen 045/2441 101 045/5325 157 Bc. Richard Miartuš
J.Jiskru 249/6, 960 09
Žilina 041/2440 101 041/2440 109 Mgr. Anton Trnovec
Hurbanova 16, 010 01

Tlačiť