Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Žilina</strong>

Oznamy úradu a novinky

POZOR: Zmena tlačív v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou

Na základe platnosti novej IN 001/2024 v rámci poskytovania príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypĺňať a dokladovať nové tlačivá, ktoré sú zverejnené na Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 > ÚPSVaR (gov.sk) 

28. 02. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
08. 01. 2024 viac
UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí
25. 09. 2023 viac
Analýza a prognóza o vývoji trhu práce v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa §13 ods. 1 písm. y) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18. 09. 2023 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac