Aké má povinnosti zamestnávateľ pri hromadnom prepúšťaní?

Zamestnávateľ má pri hromadnom prepúšťaní tieto povinnosti:

  • najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania musí prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave,
  • zástupcom zamestnancov musí poskytnúť všetky potrebné informácie a písomne ich informovať  najmä o:
  1. dôvodoch hromadného prepúšťania,
  2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  • odpis tejto písomnej informácie musí zamestnávateľ doručiť aj úradu spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer,
  • musí prerokovať hromadné prepúšťanie so zástupcami zamestnancov a doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania úradu a zástupcom zamestnancov, ktorí môžu úradu predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 29.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac