Som zamestnávateľ a mám záujem o zorganizovanie výberového konania, aký je postup?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže po dohode s Vami zorganizovať výberové konanie priamo u Vás alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 Postup realizácie výberového konania:

  • vyplňte tlačivo „Nahláška voľného pracovného miesta“ a doručte ju (osobne, faxom, elektronicky ...)  na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • zamestnanec úradu - agent pre pracovné miesta si s Vami telefonicky, príp. e-mailom dohodne termín a miesto realizácie výberového konania
  • na základe Vašich požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta agent pre pracovné miesta zabezpečí kvalitatívny predvýber uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorých úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predvolá na výberové konanie
  • na výberovom konaní zástupca Vašej spoločnosti môže odprezentovať požiadavky na obsadenie voľného pracovného miesta a priamo na mieste si môže urobiť predvýber vhodných kandidátov
  • v prípade ďalších otázok kontaktujte agentov pre pracovné miesta.

Zoznam agentov pre pracovné miesta nájdete na webovom portáli http://www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi/agenti-pre-pracovne-miesta


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac