Národné projekty zamerané na podporu zamestnania mladých do 29 rokov

Od novembra 2012 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo vďaka národným projektom zameraných na podporu zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie vytvorenie 12 028 nových pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov.


 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac