Oznam pre príjemcov pomoci hmotnej núdzi

Od 01.05.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 81/2017 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý ukladá povinnosť príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi predkladať úradu potvrdenie o odpracovaných hodinách, v lehote do tretieho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vykonal prácu.

Potvrdenie je príjemca pomoci v hmotnej núdzi povinný doložiť úradu osobne na oddelenie služieb pre občana alebo poštou za všetkých plnoletých členov domácnosti, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť.

V prípade, ak príjemca pomoci v hmotnej núdzi doklad o odpracovaných hodinách nepredloží úradu v stanovej lehote, úrad rozhodne o znížení dávky o sumu 61,60 EUR za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.05.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac