Pracovisko Giraltovce

Pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 3
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD 13 príz. 054/2442 511
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 12 príz. 054/2442 673 maria.digonova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Haľková 5 1 054/2442 551 maria.halkova@upsvr.gov.sk
Giraltovce A-K, Kuková, Železník Jana Harčariková 11 príz. 054/2442 313 jana.harcarikova@upsvr.gov.sk
Kračúnovce, Lúčka, Lužany pri Topli, Marhaň, Matovce, Soboš, Štefurov, Valkovce, Vyšný Kručov PhDr. Anna Hermanovská 17 príz. 054/2442 512 anna.hermanovska@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Bc. Kamila Jendroľová 1 1 054/2442 312 kamila.jendrolova@upsvr.gov.sk
Dukovce, Giraltovce - Kurečaj, Kurej, Giraltovce L-Z, Koprivnica, Želmanovce Monika Kolesár Fígeľová 10 príz. 054/2442 314 Monika.KolesarFigelova@upsvr.gov.sk
Brezov, Fijaš, Harhaj, Kalnište, Kobylnice, Lascov, Mičakovce, Stuľany Anna Kollárová príz. 054/2442 315 anna.kollarova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. František Mašlej 9 príz. 054/2442 641 frantisek.maslej2@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Bc. Bibiana Ondrašinová 5 1 054/2442 551 bibiana.ondrasinova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Mgr. Ivana Štefániková 3 1 054/2442 401 ivana.stefanikova@upsvr.gov.sk
späť