Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúci oddelenia Mgr. Marek Rešetár 311 2 054/2440 200 marek.resetar@upsvr.gov.sk
Bardejov Š, Hrabovec, Kurov Mgr. Ivan Fellegi 208 1 054/2440 203 ivan.fellegi@upsvr.gov.sk
Hrabské, Kobyly, Kurima Ing. Milan Gáll 204 1 054/2440 201 milan.gall@upsvr.gov.sk
Bardejov: T, Z, Ž, Andrejová; Bartošovce, Becherov, Frička, Kochanovce, Kučín Mgr. Silvia Görögová 315 2 054/2440 206 silvia.gorogova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ph - Pž, Lenartov: A - B Bc. Zuzana Hanková 314 2 054/2440 205 zuzana.hankova2@upsvr.gov.sk
Bardejov: Pa - Pe, Lenartov: C - Ž, Komárov, Nemcovce, Tročany Ing. Beáta Herichová 314 2 054/2440 205 beata.herichova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Sa - Si, Malcov: A - G, Brezovka, Jedlinka, Livov, Šarišské Čierne Mária Hudáková 313 2 054/2440 204 maria.hudakova2@upsvr.gov.sk
Zborov A - J, L, M PhDr. Mária Hudáková 302 2 054/2440 212 maria.hudakova3@upsvr.gov.sk
Bardejov: G, N, Hankovce, Rešov, Smilno, Sveržov, Tarnov Adriána Karaffová 306 2 054/2440 208 adriana.karaffova@upsvr.gov.sk
Bardejov A, F, Sj-Sz, Maľcov H - Ž, Poliakovce Ing. Eva Kravcová 313 2 054/2440 204 eva.kravcova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ha - Hn, Petrová: A - K, Mikulášová, Ondavka, Regetovka, Varadka Mgr. Mária Krušková 316 2 054/2440 207 maria.kruskova@upsvr.gov.sk
Zborov K, N - Ž Mgr. Eva Kyjovská 302 2 054/2440 212 eva.kyjovska@upsvr.gov.sk
Bardejov: Č, E, Hutka, Krivé, Lukov, Ortuťová, Vaniškovce, Zlaté Jana Mačejovská 315 2 054/2440 206 jana.macejovska@upsvr.gov.sk
Bardejov: I, J, R, Richvald Mgr. Marcel Majcher 204 1 054/2440 201 marcel.majcher@upsvr.gov.sk
Raslavice, Bogliarka, Dubie, Vyšná Polianka Silvia Manik 304 2 054/2440 210 silvia.manik@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ho - Hz, CH, Petrová: L - Ž, Fričkovce, Stebnícka Huta Mgr. Alena Maňková 316 2 054/2440 207 alena.mankova@upsvr.gov.sk
Bardejov: D, Chmeľová, Nižný Tvarožec, Olšavce, Porúbka, Stebník, Vyšný Tvarožec Mgr. Katarína Moravcová 302 2 054/2440 212 katarina.moravcova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ba - Bi, Gaboltov, Kružlov, Lipová, Livovská Huta Mgr. Alena Paľová 207 1 054/2440 202 alena.palova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ka - Kn, Cigeľka: O - Ž, Kožany, Kríže Ing. Marek Pavelčák 303 2 054/2440 211 marek.pavelcak@upsvr.gov.sk
Bardejov: Mi - Mz, Beloveža, Hervartov, Janovce, Mokroluh Mgr. Mária Prítoková 305 2 054/2440 209 maria.pritokova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ko - Kz, Cigeľka: A - N, Abrahámovce, Vyšná Voľa Ing. Vladimír Puzder 303 2 054/2440 211 vladimir.puzder@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ma - Mh, Buclovany, Kľušov, Rokytov Monika Remetová 305 2 054/2440 209 monika.remetova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Bj - Bz, Dubinné, Gerlachov, Lopúchov, Lukavica Valéria Silvašiová 207 1 054/2440 202 valeria.silvasiova@upsvr.gov.sk
Bardejov: U, V, W, Hertník, Nižná Polianka, Osikov, Šašová, Šiba Monika Timcová 304 2 054/2440 210 monika.timcova@upsvr.gov.sk
Bardejov: C, L, O, Hažlín, Nižná Voľa, Snakov Mária Vavreková 306 2 054/2440 208 maria.vavrekova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Voľné pracovné miesta Mgr. Renáta Achejevová 421 3 054/2440 272 renata.achejevova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta - NP SHP III Barbuľak Matúš, Bc. 420 3 054/2440303 matus.barbulak@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Hudáková 421 3 054/2440 272 katarina.hudakova@upsvr.gov.sk
Cudzinci Bc. Petra Pavelčíková 420 3 054/2440 303 petra.pavelcikova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie JUDr. Miriama Maňková 422 3 054/2440 302 miriama.mankova@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Valéria Pechová 422 3 054/2440 301 valeria.pechova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúci Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a Poradenstva PhDr. Rastislav Klima 501 4 054/2440 400 rastislav.klima@upsvr.gov.sk
Agenda ESF Mgr. Monika Babejová 521 4 054/2440 411 monika.babejova@upsvr.gov.sk
§49, §57, §54 - NP Ľudia a hrady, §54 - NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 2 Mgr. Jana Borecká 524 4 054/2440 402 jana.borecka@upsvr.gov.sk
agenda ESF JUDr. Ján Dolhý 522 4 054/2440 405 jan.dolhy@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č.2 Mgr. Eva Fedašová 511 4 054/2440 401 eva.fedasova@upsvr.gov.sk
§52, §54-NP Aktivácia ZUoZ - opatrenie č. 2 BJ Mgr. Adriana Franeková 525 4 054/2440 408 adriana.franekova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP CHSŠ - opatrenie č.3, §50 - BJ Daniela Herůfková 512 4 054/2440 404 daniela.herufkova@upsvr.gov.sk
§53, §53a Mgr. Miroslav Horvath 522 4 054/2440 405 miroslav.horvath@upsvr.gov.sk
§32, §54 - NP CnTP3 -op.2 BJ, §54 - NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č. 1 Ing. Radka Kloknerová 521 4 054/2440 411 radka.kloknerova@upsvr.gov.sk
Agenda ESF Mgr. Alena Krupová 507 4 054/2440 406 alena.krupova@upsvr.gov.sk
§53,§54 – NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.1 Bc. Silvia Micenková 508 4 054/2440 409 silvia.micenkova@upsvr.gov.sk
§54 Investičná pomoc pre sociálne podniky, §19a umiestňovací príspevok a §19b vyrovnávací príspevok pre sociálne podniky Ing. Zuzana Mihoková 511 4 054/2440 401 zuzana.mihokova@upsvr.gov.sk
tajomník VOZ, Agenda ESF Mgr. Vladislav Pangrác 520 4 054/2440 403 vladislav.pangrac@upsvr.gov.sk
§55, §56, §56a, §59, §60 - prevádzkové náklady - BJ, SK Mgr. Mária Sokolová 510 4 054/2440 407 maria.sokolova@upsvr.gov.sk
§52, §54-NP Aktivácia ZUoZ - opatrenie č. 2 BJ Mgr. Silvia Soroková 525 4 054/2440 408 silvia.sorokova@upsvr.gov.sk
§50 - BJ, §54-NP Prax pre mladých Mgr. Eva Sosňáková 512 4 054/2440 404 eva.sosnakova@upsvr.gov.sk
§55, §56, §56a, §59, §60 - prevádzkové náklady - BJ, SK Mgr. Gabriela Šarišská 510 4 054/2440 407 gabriela.sarisska@upsvr.gov.sk
§54-NP Aktivácia ZUoZ - opatrenie č. 3 PhDr. Lenka Vrabcová 509 4 054/2440 410 lenka.vrabcova@upsvr.gov.sk
§53, §54-NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.3, §54-NP Podpora zamestnanosti Aktivita č.2-BJ Mgr. Anna Tribusová 508 4 054/2440 409 anna.tribusova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Timlider Mgr. Eva Borecká 221 1 054/2440 313 eva.borecka@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Mgr. Eva Borecká 221 1 054/2440 313 eva.borecka@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) PhDr. Lukáš Grohoľ 520 1 054/2440 314 lukas.grohol@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Mgr. Slavomíra Jurčišinová 224 1 054/2440 311 slavomira.jurcisinova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46 ods. 2, 54 ods. 1 písm. d), 54 ods. 1 písm. g) PaedDr.PhDr.ThLic. Marcela Nováková PhD. 220 1 054/2440 317 marcela.novakova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313 klaudia.ondiakova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Mgr. Lenka Štefancová 219 1 054/2440 309 lenka.stefancova@upsvr.gov.sk
späť