Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška - Teodor Lakatoš


autor: Mgr. Jana Havaldová

viac

 

Verejná vyhláška - Andrea Vlačuhová


autor: Mgr. Jana Havaldová

viac

 

Návrh priority na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020


autor: Mgr. Lucia Potančoková

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Výzva 2/2019

Realizácia schválenej priority opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately "Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí.", prostredníctvom akreditovaného subjektu.


autor: Mgr. Lucia Potančoková

viac

 

Výzva č. 1/2019

Realizácia schválenej priority opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately "Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú", prostredníctvom akreditovaného subjektu.


autor: Mgr. Lucia Potančoková

viac

 

Verejná vyhláška - Blaho Erik


autor: Zuzana Juhásová

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPOD a SK na rok 2019


autor: Mgr. Lucia Potančoková

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPOD a SK na rok 2018

 

viac

 

OZNAM PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a pracoviská úradu v Žiari nad Hronom, Kremnici, Žarnovici a Novej Bani žiadajú rodičov detí, ktoré majú ukončenú povinnú školskú dochádzku (t.j. majú viac ako 16 rokov), aby predložili „potvrdenie o návšteve školy“, za účelom aktualizácie údajov potrebných pre posúdenie trvania podmienok nároku na prídavok na dieťa.

Tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“ je potrebné dať potvrdiť v škole, ktorú navštevuje dieťa. Ak dieťa v šk. roku 2017/2018 nepokračuje v štúdiu, je potrebné doručiť doklad o ukončení štúdia (napr. kópia maturitného vysvedčenia, výučného listu resp. potvrdenie školy). Požadované doklady je potrebné doručiť úradu najneskôr do 22.09.2017. V prípade, že zápis študenta vysokoškolského štúdia sa koná po uvedenom termíne, je potrebné potvrdenie doručiť úradu čo najskôr po zápise.

Ak rodič uvedené doklady nedoručí, výplata prídavku na dieťa sa zastaví. Po predložení potvrdenia bude výplata prídavku obnovená a za obdobie zastavenia, (ak boli splnené podmienky nároku) bude prídavok na dieťa doplatený.

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Regionálny plán zamestnanosti 2017

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac