Aktuálne oznamy

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Plán priority na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021


autor: Mgr. Lucia Potančoková

viac

 

Návrh priority na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020


autor: Mgr. Lucia Potančoková

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPOD a SK na rok 2019


autor: Mgr. Lucia Potančoková

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPOD a SK na rok 2018

 

viac

 

OZNAM PRE POBERATEĽOV PRÍDAVKU NA DIEŤA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a pracoviská úradu v Žiari nad Hronom, Kremnici, Žarnovici a Novej Bani žiadajú rodičov detí, ktoré majú ukončenú povinnú školskú dochádzku (t.j. majú viac ako 16 rokov), aby predložili „potvrdenie o návšteve školy“, za účelom aktualizácie údajov potrebných pre posúdenie trvania podmienok nároku na prídavok na dieťa.

Tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“ je potrebné dať potvrdiť v škole, ktorú navštevuje dieťa. Ak dieťa v šk. roku 2017/2018 nepokračuje v štúdiu, je potrebné doručiť doklad o ukončení štúdia (napr. kópia maturitného vysvedčenia, výučného listu resp. potvrdenie školy). Požadované doklady je potrebné doručiť úradu najneskôr do 22.09.2017. V prípade, že zápis študenta vysokoškolského štúdia sa koná po uvedenom termíne, je potrebné potvrdenie doručiť úradu čo najskôr po zápise.

Ak rodič uvedené doklady nedoručí, výplata prídavku na dieťa sa zastaví. Po predložení potvrdenia bude výplata prídavku obnovená a za obdobie zastavenia, (ak boli splnené podmienky nároku) bude prídavok na dieťa doplatený.

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Regionálny plán zamestnanosti 2017

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac