Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.


 

Zasadanie VOZ z 10.11.2021


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 13.10.2021 a 20.10.2021


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 14.9.2021


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 11.8.2021


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 21.7.2021


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 21.6.2021


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 20.5.2021


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 25.2.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 11.12.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 11.11.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 7.10.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 3.9.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 11.8.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 8.7.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

Zasadanie VOZ z 10.6.2020


autor: Mgr. Erika Weisová

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac