Oddelenie služieb pre občana, pracovisko Svidník

Referát služieb pre občana

Centrálna 812/11 sk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Mgr. Tomáš Jurina 10 1 054/2443 250 tomas.jurina@upsvr.gov.sk
Svidník " H, M " (začiatočné písmeno priezviska), Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Jurková voľa Mgr. Stanislava Ivančová 8 1 054/ 2443 513 stanislava.ivancova@upsvr.gov.sk
Svidník " S " (začiatočné písmeno priezviska), Svidnička, Havranec, Kapišová, Mestisko, Mlynárovce, Nižná Jedľová Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312 nadezda.guzyova@upsvr.gov.sk
Svidník " E, F, G " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovčík, Krajná Bystrá, Kurimka, Medvedie, Príkra, Šarbov Mgr. Iveta Ligová 11 1 054/ 2443 317 iveta.ligova@upsvr.gov.sk
Svidník " A, B " (začiatočné písmeno priezviska), Kružlová, Nižná Pisaná Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315 iveta.brjancinova@upsvr.gov.sk
Svidník " CH, L, Ľ, N, Ň, O " (začiatočné písmeno priezviska), Bodružal, Cigla, Hunkovce, Kečkovce, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Miroľa, Nižný Komárnik Mgr. Daniela Brindová 8 1 054/ 2443 195 daniela.brindova@upsvr.gov.sk
Svidník " I, J " (začiatočné písmeno priezviska), Ladomirová, Korejovce Mgr. Iveta Rudyová 7 1 054/ 2443 202 iveta.rudyova@upsvr.gov.sk
Svidník " P, R " (začiatočné písmeno priezviska), Beňadikovce, Dubová, Nižný Orlík, Okrúhle, Pstriná, Rakovčik, Šemetkovce Ivo Rodák 11 1 054/ 2443 317 ivo.rodak@upsvr.gov.sk
Svidník " U, V, Z, Ž, Y, X " (začiatočné písmeno priezviska), Radoma, Hradisko, Rovné, Krajná Poľana, Vagrinec Mgr. Jana Zribková 7 1 054/ 2443 312 jana.zribkova@upsvr.gov.sk
Svidník " Š, T, Ť " (začiatočné písmeno priezviska), Nová Polianka, Roztoky, Šarišký Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020 anton.binder@upsvr.gov.sk
Svidník " C, Č, D, Ď, Dz, Dž " (začiatočné písmeno priezviska), Stročín, Vyšná Písaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Orlík, Mgr. Michaela Krajkovičová 6 1 054/ 2443 315 michaela.krajkovicova@upsvr.gov.sk
Svidník " K " (začiatočné písmeno priezviska), Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov Ing. Božena Michaličová 13 1 054/ 2443 311 bozena.michalicova@upsvr.gov.sk
späť