Oddelenie služieb pre občana, pracovisko Svidník

Referát služieb pre občana

Centrálna 812/11 sk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Mgr. Tomáš Jurina 10 1 054/2443 250 tomas.jurina@upsvr.gov.sk
Svidník " Š, T, Ť " (začiatočné písmeno priezviska), Cigla, Nová Polianka, Roztoky, Šarišký Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020 anton.binder@upsvr.gov.sk
Svidník " CH, L, Ľ, O " (začiatočné písmeno priezviska), Bodružal, Hunkovce, Kečkovce, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Miroľa, Nižný Komárnik Mgr. Daniela Brindová 8 1 054/ 2443 195 daniela.brindova@upsvr.gov.sk
Svidník " A, B " (začiatočné písmeno priezviska), Kružlová, Kurimka, Nižná Pisaná Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315 iveta.brjancinova@upsvr.gov.sk
Svidník " I, J, S " (začiatočné písmeno priezviska), Havranec, Kapišová, Korejovce, Mestisko, Nižná Jedľová, Svidnička Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312 nadezda.guzyova@upsvr.gov.sk
Svidník " H, M, N " (začiatočné písmeno priezviska), Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Jurková voľa Mgr. Stanislava Ivančová 8 1 054/ 2443 513 stanislava.ivancova@upsvr.gov.sk
Svidník " D, DZ, DŽ, K " (začiatočné písmeno priezviska), Vyšný Mirošov JUDr. Maroš Jurčenko 13 1 054/ 2443 311 maros.jurcenko@upsvr.gov.sk
Svidník " C, Č, D, " (začiatočné písmeno priezviska), Nižný Mirošov, Stročín, Vyšná Písaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Orlík, Mgr. Michaela Krajkovičová 6 1 054/ 2443 315 michaela.krajkovicova@upsvr.gov.sk
Svidník " E, F, G " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovčík, Krajná Bystrá, Medvedie, Príkra, Šarbov Mgr. Iveta Ligová 11 1 054/ 2443 317 iveta.ligova@upsvr.gov.sk
Svidník " P, R " (začiatočné písmeno priezviska), Beňadikovce, Dubová, Nižný Orlík, Okrúhle, Pstriná, Rakovčik, Šemetkovce Ivo Rodák 11 1 054/ 2443 317 ivo.rodak@upsvr.gov.sk
Ladomirová Mgr. Iveta Rudyová 7 1 054/ 2443 202 iveta.rudyova@upsvr.gov.sk
Svidník " U, V, Z, Ž, Y " (začiatočné písmeno priezviska), Krajná Poľana, Mlynárovce, Rovné, Radoma, Vagrinec Mgr. Jana Zribková 7 1 054/ 2443 312 jana.zribkova@upsvr.gov.sk
späť